Utforsk lojalitet

Finn ut hvordan din bedrift kan ta nytte av å skape sterkere lojalitet. Testen tar i underkant av 6 minutter og tilpasser seg etter dine svar.

360° datainnsamling

One-stop-shop for lojalitet

Skreddersydd for SMB bedrifter

Finn ut hvordan din bedrift kan ta nytte av å skape sterkere lojalitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.


Infoside for tilhørende Eliteserie klubber
Powered by Loyall

På denne siden finner du informasjonen du måtte trenge i henhold til rekruttering av partnere fra Loyall’s perskpektiv, samt søknadskjemaet for klubben du tilhører og hvordan systemet fungerer.

Rekruttering og invitasjon til partnere
Vi anbefaler at rekruttering av partnere gjøres med et søknadsskjema og et kort og oppsummerende brev/presentasjon.
Loyall vil bistå med dette dersom ønskelig, og det er fotballklubben som har siste ord på om gjeldene partner får en plass som tilbyder i bonusprogrammet.

Brevet eller presentasjonen bør inneholde kort og presis informasjon om hva partner får igjen for å bli tilbyder, eksempler på dette er:
Markedsføre sine tjenester og tilbud på sluttkundenes “Min Side”.
Tilgang til en stor og voksende kundegruppe, og ikke minst økt omsetning som et resultat av at kundegruppen blir eksponert for partnerens tilbud og bonus.

Mulighet for å bli en del av bonusprogrammets månedlige nyhetsbrev (f.eks: månedens tilbydere).
Økt gj. Handlekurv som et resultat av at kunder kommer tilbake oftere for å benytte sin bonus.
Partnere / Tilbydere betaler ingenting dersom det ikke blir rutet trafikk til dem gjennom bonusprogrammet.
 
Generell info om bonusprogrammets funksjonalitet:
Hva er *Klubbnavn* bonus?
*Klubbnavn* bonus er et bonusprogram som alle involverte tjener på, både partnere, supportere og fotballklubben. Dette lar seg gjøre ved at flere handler hos klubben sine samarbeidspartnere, og dermed flytter omsetning fra de bedriftene som ikke er tilknyttet klubben. Det hele baseres på automatikk via supporterens eget bankkort.

Hvordan fungerer det?
Supporter får mulighet til å bli medlem i *klubbnavn* bonus via forskjellige kanaler, som eksempelvis, QR-kode, klubbens hjemmeside, sosiale medier, kodeord på sms, apper etc. I tillegg til mobilnummer og epost, registreres også medlemmenes eksisterende bankkort. Når betalingskortet nå er registrert, er supporterens bankkort blitt et medlemskort. Dette skaper god brukervennlighet for supporter og partner. Gjennom *Klubbnavn* bonus vil medlemmene få tilbud om varer, tjenester, kampanjer og nyhetsbrev fra de av våre partnere som tilknyttes programmet. Når et medlem handler og betaler med sitt vanlige bankkort, registreres kjøpet i *Klubbnavn* bonus, og det beregnes en bonus som medlemmet kan bruke som delbetaling ved neste kjøp der bonus er opptjent. Kunden opptjener ny bonus på restbeløpet og har dermed alltid en grunn for å komme tilbake. Medlemmet har sin egen «Min Side» hvor bonussaldo hos de ulike samarbeidspartnerne alltid er oppdatert og tilgjengelig som delbetaling ved nye kjøp. Dette fungerer som et elektronisk tilgodebevis. Medlemmet velger ønsket andel av tilgjengelig bonus, løser ut i samråd med butikkansatt, som så slår dette beløpet av som rabatt i kassen. Erfaringer fra andre program viser markant økning i handlefrekvens, og 30-50% økning i snitthandlekurv.

Example of SoMe images for the loyalty program.

Samarbeidspartner
Som navnet tilsier, så gir du som partner ikke kontantrabatt, men får full pris. Bonusen som tildeles brukes bare hvis kunden kommer tilbake og delbetaler et nytt kjøp med bonus opptjent på grunnlag av foregående kjøp. Bonus er tilgjengelig for medlemmet påfølgende bankvirkedag. Partner velger selv hvilken standardbonus som tilbys. Det vanlige er 5-15%. Bonusprosenten kan du også øke eller senke på ulike tider og dager.

Hva må partner synliggjøre i sine butikker?
Partner / medlemsbedrift burde synliggjøre at de er tilbyder i bonusprogrammet på både sosiale medier og i butikk.Dette er en særdeles viktig bidragsyter når det gjelder rekruttering av medlemmer til programmet.I butikk anbefaler vi en kassaplakat som forteller kort om bonusprogrammet og hvilke fordeler sluttkunde får som medlem.

Poster with QR code so customers can get members.

Billett-voucher
En viktig del av bonusprogrammet er å fylle flere av setene på stadion. Når et medlem har nådd et omsetningskrav på f.eks. 1200kr hos en av partnere i *klubbnavn* bonus, så mottar medlemmet automatisk en billettvoucher. Fotballklubben holder av et gitt antall billettvouchere til hver kamp. Medlemmet løser inn sin billett-voucher i gyldig billett på valgfri kamp ihht. tilgjengelige billetter.

Når en sluttkunde oppnår omsetningskravet på f.eks 1200kr, vil partner/tilbyder motta en faktura for 4,5% av billett-voucher. 54kr i dette eksempelet.

Sluttkundene mottar melding om opptjent billett automatisk. Klubben vil også ha oversikt over alle som har handlet hos partnere/tilbydere i bonusprogrammet. Det ligger også et lagret segment som inneholder alle sluttkunder som har opptjent en billett.

LSK partner information

Hvem gjør hva?
Tilhørende eliteserieklubber med eget bonusprogram har følgende fokusområder: Rekruttering av partnere, oppsett av egen landingsside som reklamerer fordeler for sluttkunder, og oppsett av egen landingsside som reklamerer fordeler for partnere  / medlemsbedrifter som vil ta del i programmet og tilby sine egne kunder bonus eller andre fordeler.Loyall tar seg av oppsettet av programmet, integrasjon i samtråd med TicketCo, og fakturering.Vi vil også følge opp fremdriften av programmet, og bistår gjerne med markedsmateriell, tips og annen veiledning dersom programeier (fotballklubben) ønsker dette.

Sluttkundene mottar melding om opptjent billett automatisk. Klubben vil også ha oversikt over alle som har handlet hos partnere/tilbydere i bonusprogrammet. Det ligger også et lagret segment som inneholder alle sluttkunder som har opptjent en billett.

Skjema oversikt

Brann

Sportsklubben Brann

Her finner du registreringsskjema for nye partnere

Åpne

iframe:

<!--[if lte IE 8]><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/v2-legacy.js"></script>
<![endif]-->
<script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/v2.js"></script>
<script>
hbspt.forms.create({
region: "na1",
portalId: "5937199",
formId: "fa7aa0c7-0927-4a9e-b251-6c0055d518cb"
});
</script>

Molde FK logo

Molde FK

Her finner du registreringsskjema for nye partnere

Åpne

iframe:

<!--[if lte IE 8]><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/v2-legacy.js"></script>
<![endif]-->
<script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/v2.js"></script>
<script>
hbspt.forms.create({
region: "na1",
portalId: "5937199",
formId: "ea95d0bd-9dce-49e5-8f17-08ab993c6d2b"
});
</script>

LSK

LSK

Her finner du registreringsskjema for nye partnere

Åpne

iframe:

<!--[if lte IE 8]>
<script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/v2-legacy.js"></script>
<![endif]-->
<script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/v2.js"></script>
<script>
 hbspt.forms.create({
region: "na1",
portalId: "5937199",
formId: "363aef69-dd1e-4198-bb44-ba1411ce8631"
});
</script>