Why book a demo?

Let’s get in touch and figure out your potential!

We would love to have a chat with you and tell you about how our service will make your customers loyal and show you some real results of the benefits.

Take your service and customer relationship to the next level!
Fill in the form to the right, and we will contact you for a nice chat.

Let’s get in touch and figure out your potential!

Take your service and customer relationship to the next level!
Fill in the form below and we will contact you for a nice chat.

Increase loyalty

Increase data control

Utilize automations

Book a free demo

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.


Terms of Contract
Marketing

Applies to: Simp Marketing
1.0. Oppdragets art og omfang
Undertegnede bekrefter herved at Simp har påtatt oss oppdrag for bedrift.
Oppdraget går ut på å bistå i forbindelse med bruk av innsamlet data i Simp Solutions. Vi vil gi løpende informasjon om resultater. Dersom dere etter å ha gjennomgått dette brevet finner at dere ønsker å trekke tilbake oppdraget, må dere gi umiddelbar beskjed til undertegnede om det. Ved slik avslutning av saken vil dette bli fakturert for påløpt tid frem til varselet er mottatt. Salær & faktureringOppdraget anses å løpe fra utsendeldestid og beregning av salær vil bli foretatt fra dette tidspunktet. Månedlige beløpet faktureres i samråd med eksisterende faktureringsrutine. Produksjonskostnader faktureres når produksjon påbegynnes.

2.0. Timesats
Veiledende timesatser for softwareselskaps medarbeidere finnes under våre vilkår.
Markeds support: 1 290,- / t
Teknisks support 1 290,- / t

Pris og innhold i bestilt pakke er gjengitt i oppdragsbekreftelse, sendt på epost.Tjenester basert på Google Cookies eller Facebook Pixels belastes 30% av løpende annonse-budsjett. 

3.0. Øvrige vilkår
For oppdraget gjelder softwareselskapets alminnelige tjenestesvilkår, som er tilgjengelig på våre nettsider. Dine vilkår vil påvirkes av hvilken teknisk leveranse du har hos Simp Solutions.
Simp Collect Vilkår
Simp Loyalty Vilkår
Disse er å oppfatte som akseptert. 

4.0. Manglende tilbakemeldinger
Mottar vi ikke svar på et utkast innen 7 dager etter utsendelse anser vi kampanjen som brukt (Dette gjelder primært i tilfeller da Simp ikke mottar aksept på utkast). Mottar vi ikke materiell til regelmessige kampanjer 7 dager etter avtalt tid anser vi kampanjen som brukt (Dette gjelder primært i tilfeller da Simp ikke mottar tilstrekkelig innhold til å produsere kampanjen).Samtykke til behandling av personopplysninger for fysiske personerDet følger av personopplysningsloven at vi er pålagt å innhente samtykke til behandling av personopplysninger på vegne av fysiske personer. Det er derfor en forutsetning for oppdraget at klienten samtykker til bruk og behandling av personopplysninger for fysiske personer i samsvar med disse reglene. Slikt samtykke oppfattes gitt ved oppdragets begynnelse, med mindre oppdraget trekkes tilbake i samsvar med punkt 1.